Welkom op de website van “Dorpsraad Maashees”

De Gelderlander, 20 februari 2016, Johan Roerink/Aeropicture

Hulpinstanties

Inhoud startpagina:
Maashees in Actie, Mûszès on Wheels update

We zijn 2 weken verder na onze 1e aankondiging van de actie die we
op 1e pinksterdag gaan houden.

Even een stand van zaken. We zijn druk bezig met het aanschrijven van een 13 tal fondsen / instellingen. In verband met de looptijd zal het krap worden om tijdens 1e pinksterdag al resultaten vanuit deze fondsen te kunnen presenteren.

We kunnen wel zeggen dat het 1e bedrag vorige week al gestort is door een ondernemer uit Holthees!!.

Een andere ondernemer uit Maashees heeft ook al € 1.000 toegezegd. Dus de 1e financiële bijdragen zijn al binnen.

We gaan de actie dag iets anders indelen. De goederen en dienstenveiling gaan we vanaf 16:00 houden op het nieuw gerenoveerde dorpsplein.

Dus tijdens de sterkste groep wedstrijd en de barbecue zal de goederen en dienstenveiling gehouden worden.
Dit omdat we al veel diensten / goederen aangeboden gekregen hebben.

De werkgroep gaat de komende week ook mensen en bedrijven  benaderen om te kijken of ze bereid zijn om een dienst of goed aan te bieden welke dan “verkocht” kan worden.

Als jij als lezer zelf nog diensten of goederen hebt, dan kun je deze aangeven bij de werkgroep
(zie onderstaand).

De Ald prinse hebben aangeboden om de werkgroep bij te staan tijdens de activiteiten op 5 juni.

Voor de sterkste groep wedstrijd kun je je aanmelden bij “Ald Prins” Frank
Zijn emailadres is Frank Kersten f.kersten@home.nl. De groep mag uit maximaal 4 personen bestaan.

Als er nog vragen zijn, kun je ze altijd de werkgroep stellen.

Vriendelijke groet,     

Zie ook: Maashees komt in actie op deze site.

 

Marius van Boekel, Rene Franssen, Wiljan Kersten, , Leo de Rijck, Marcel Smits en Nicole Stevens

 


Jeugdavond carnaval

Om in Maashees nog jaren carnaval te vieren willen we met CV De Bliekers kijken wat we de komende jaren voor de jeugd kunnen betekenen om ze meer met de carnaval in Maashees te betrekken. Dit willen we doen door een avond te organiseren om samen met de jeugd van Maashees te sparren over het programma, interesses en andere ideeën over de carnaval in de toekomst in Maashees. Dit willen we doen op woensdag 25 mei in het gildelokaal.
Het programma ziet er als volgt uit:

 

20.00  ontvangst en bbq

21.00 kahoot quiz en brainstormsessie carnaval jeugd 2023

22.00 feestje met dj

Er zijn al een hoop jongens en meisjes benaderd. Mocht je graag mee willen praten en ben je tussen de 14 en 24 jaar, geef je dan op bij Bas Franssen: basfranssen8@hotmail.com

 


Aanmelden kinderen en vrijwilligers (ook maatschappelijke stage mogelijk) Vakantie Speelweek

Er was eens een dorpje in Brabant waar elk jaar een aantal superleuke dagen voor alle kinderen worden georganiseerd. Deze dagen, ook wel Vakantie Speelweek Maashees genoemd, zijn elk jaar een groot succes, met of zonder dat vervelende virus. De werkgroep is alweer begonnen met het voorbereiden en bedenken van allerlei leuke activiteiten om de laatste dagen van de schoolvakantie voor de kinderen leuk af te sluiten. Hoe we dat gaan doen en wat we gaan doen houden we natuurlijk nog geheim. 

Voor het organiseren van de activiteiten is het belangrijk dat we weten hoeveel kinderen er aan de speelweek zullen meedoen en hoeveel vrijwilligers willen meehelpen. 

Geef je snel op (vóór 29 mei)

… als je na de zomervakantie start op de basisschool (vul dan in groep 0)

… als je op de basisschool zit (vul je huidige groep in)

… als je van de basisschool af bent en graag wil helpen als vrijwilliger

… als je je maatschappelijke stage graag bij de Vakantie Speelweek wilt lopen

De Vakantie Speelweek is dit jaar van 31 augustus t/m 2 september. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier bij dit bericht, hierin staat ook extra informatie. 

Zie hier Aanmeldformulier (staat op blad 3) en Extra informatie

Groetjes!

Werkgroep Vakantie Speelweek Maashees

 


 

Nieuws vanuit het Höfke

We zijn weer begonnen met gezamenlijk koffie drinken in de kerk op de dinsdag ochtend tussen 10.00 en 11.30 uur. U bent van harte welkom.

Sinds kort mogen wij voor de maaltijden van de Smaakmakers gebruik

 maken van het gilde gebouw.

Op onderstaande data kunt u deelnemen aan ons 3 gangen diner of aan “soepie doen” aanvang 17.00 uur.

(Deze data’s staan ook in de aktiviteitenkalender van deze site.)

3 gangen diner  soepie doen
10 – 06 – 2022 24 – 06 – 2022
08 – 07 – 2022 22 – 07 – 2022
05 – 08 – 2022 19 – 08 – 2022
02 – 09 – 2022 16 – 09 – 2022
30 – 09- 2022 14 – 10 – 2022
28 – 10 – 2022 11 – 11 – 2022
25 – 11 – 2022 09 – 12 – 2022

Graag vooraf even aanmelden

Marianne Telkamp    06 – 3719 4495

Trudie Hagens          06 – 2038 5148

 

 


 

Buutacademie viert 11 jarig bestaan in Schouwburg Venray

Zaterdag 18 en zondag 19 juni voorstelling Buutte de Lijntjes

Wat is de Buutacademie eigenlijk? Dit zijn een 13 tal buuttereedners die wekelijks samen komen vanaf juni tot aan de carnaval om samen te werken aan buuts en duo acts. In 2011 is deze groep ontstaan om de zittingsavonden/bonte avonden in de regio te versterken. De Buutacademie heeft als thuishonk Roelanzia te Ysselsteyn en heeft buuttereedners uit diverse dorpen van de gemeente Venray en zelfs van over de grens in Brabant. Willem Rongen is een van de deelnemers.

 

Lees hier meer 

Leuke vermelding; Er zullen ook 2 kaartjes te koop zijn bij de actie Muszes on Wheels (voor een goed bedrag voor het goede doel).

 


 

Viswedstrijd Buurtvereniging ’t Köpke

Dit jaar was op zondag 8 mei jl weer de jaarlijkse viswedstrijd van buurtvereniging Rond ’t Köpke. Het was een gezellige ochtend met Koffie en Koek, gesponsord door Havens, en een toch wel matige visvangst. Gelukkig werd er toch voldoende gevangen om de winnaars vast te kunnen stellen.

1e Prijs: Willem van Lieshout, 2e Prijs: Huub Lenders en de 3e prijs ging dit jaar naar Jos Frederiks (zie foto).
Mede door het mooie weer hebben de vissers en de bezoekers genoten van deze ochtend.
Bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze ochtend!

Buurtvereniging ‘t Köpke

 


 

Zonnebloem boottocht 6 mei j.l.

Dit jaar gingen we met de boot richting Venlo.

Met een accordeonist aan boord, die oude liedjes vertolkte. Met een loterij met mooie prijsjes, een heerlijk diner, hapjes en drankjes was het een gezellige dag. Mede door het mooie weer hebben de gasten genoten van de boottocht.

A.s. maandag 9 mei  komen we bij u langs voor de collecte. Mede door uw steun kunnen we dit soort evenementen organiseren, alvast bedankt.

 


 

Dodenherdenking 4 mei j.l.

Het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor herdenkingen was dit jaar

‘Vrijheid in verbondenheid’.

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van de ander.

De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is. Helaas blijkt ook nu weer hoe actueel het thema is en hoe belangrijk het blijft om hier bij stil te staan. In heel Nederland stonden we stil bij de oorlogsslachtoffers. We herdachten iedereen die tijdens de Tweede Wereldoorlog is omgekomen of vermoord en die is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Ook stonden we stil bij de oorlogsslachtoffers van deze tijd.

Zie hier: Tekst namens de gemeente uitgesproken door Johan Hemanussen

Zie hier: Gedicht_van_Willem_Rongen

 


 

Maashees komt in actie

Mobiliteit is een groot goed. Het is makkelijk dat je ergens naar toe kunt wandelen, de fiets kunt pakken of de auto.

Dit zijn allemaal zaken die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn.
Maar dit geldt niet voor iedereen. Degene die in een rolstoel zitten worden behoorlijk beperkt in hun mobiliteit en vrijheid.

Korte afstanden zijn nog wel af te leggen, maar als het grote afstanden zijn, wordt dit al een stuk lastiger. Je kunt een busje huren, een (rolstoel)taxi nemen of je kunt met heel veel moeite vanuit de rolstoel in de auto komen.

We zien dit vaak met lede ogen aan.

Daarom hebben we met een groepje mensen uit Maashees een actie bedacht.
In samenwerking met Dorpsraad Maashees (Stichting Promotie Maashees) zijn we voornemens om een actie te gaan houden. Deze actie kan gezien worden als de opvolger van de aanschaf van de duo fiets door de dorpsraad, die in de financiële afrondende fase zit.

We willen geld in gaan zamelen om een auto te kopen voor het dorp, welke zo ingericht kan worden, dat degene met een rolstoel van achter uit de auto ingereden kan worden.
De rolstoelgebruiker kan deze auto niet zelf besturen, daar is nog wel iemand anders voor nodig, maar dit zal de mobiliteit en vrijheid van de rolstoelgebruiker behoorlijk verbeteren.

Deze rolstoelauto is te besturen als een gewone auto en zal voor iedere rolstoelgebruiker in het dorp beschikbaar zijn.

We gaan sowieso bedrijven aanschrijven om dit initiatief te steunen. Verder gaan we in mei fondsen aanschrijven, zoals het Oranjefonds, VSB fonds en de gemeente Land van Cuijk.
Maar ook de inwoners van Maashees kunnen een bijdrage leveren.

Op zondag 5 juni, 1e pinksterdag gaan we om 16:00 uur op het nieuwe gerenoveerde dorpsplein beginnen met een sterkste groep wedstrijd.

Daarna houden we een dorpsbarbecue en na dit eetfestijn wordt er nog een diensten / goederenveiling georganiseerd.

We sluiten af met een DJ en maken er nog een mooi feestje van.

Alle opbrengsten van deze middag en avond worden toegeschreven aan deze actie.

Naargelang het geld wat binnenkomt zal er een goede gebruiksvriendelijke auto gekocht worden. Dit zullen we dan na de zomervakantie presenteren.

Een nieuwe rolstoelauto kost ongeveer 40.000 euro.

Als U nu al enthousiast wordt kunt u direct een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL75RABO0105874302 t.n.v. Stichting promotie Maashees ovv Rolstoelauto.

Verdere mededelingen rond deze actie zullen via de website van dorpsraad Maashees bekend worden gemaakt. Hier komt ook op te staan hoe je je kunt aanmelden voor de sterkste man / groep van Maashees, en de aanmelding voor de goederen en dienstenveiling. Daarnaast zullen de leden van de werkgroep U de komende tijd enthousiast maken voor deze actie.

We gaan ervoor!!!

namens de werkgroep,
Rene Franssen, Wiljan Kersten, Marius van Boekel, Leo de Rijck, Marcel Smits en Nicole Stevens

 


 

Ex-Burgemeester van Soest plant boom

Op 23 oktober vorig jaar nam Ex-Burgemeester Karel van Soest afscheid in Maashees.

Tijdens deze gezellige avond kreeg de heer van Soest o.a. een boom aangeboden die in Maashees zou worden geplant. Dit zou in een  later stadium gebeuren.

Afgelopen donderdag 28 april j.l.was het zover.

De Ex-burgemeester en zijn vrouw werden uitgenodigd door de dorpsraad om de boom te komen planten. Een afvaardiging van Maashees gingen met de heer van Soest en zijn vrouw naar het speelveld achter de school waar de boom geplant zou worden.


Het gat was inmiddels al gegraven. Nadat de boom door een paar sterke handen in het gat was geplaatst nam de heer van Soest de schop en begon het gat dicht te gooien. Hij was tenslotte uitgenodigd om de boom te komen planten.

Na geruime tijd gaf hij terecht de schop aan een vrijwilliger. Toen het gat dicht was werd er nog een foto van de heer van Soest met het naambordje met de tekst;

Dit bordje wordt later op een steen bij de boom geplaatst.

Na de arbeid was het nog even gezellig napraten bij Plein 27.

 


 

DorpsGarageSale 2022 op zondag 26 juni

Voor de 6de keer zal er weer een DorpsGarageSale in Maashees worden georganiseerd en wel op zondag 26 juni as.
De regels zullen weer ongeveer hetzelfde zijn als bij de vorige edities. Alleen het verplicht, bij de verkoopplaats, van desinfecterend materiaal vervalt.


Uit de evaluatie vorige jaar bleek dat sommige deelnemers, buiten de dorpskern wonend, te weinig bezoekers ontvingen. Voor hen geldt, zoek een verkoopplaats bij ’n bekende in de dorpskern. Het heeft ook een algemeen voordeel nl meer deelnemende adressen dicht bijeen.

Ook willen we het gemakkelijker maken voor kennissen, vrienden of familie uit andere dorpen om onze markt te vergroten door ook hen een plaats te gunnen. Zij dienen wel zelf een oprit of tuin te bespreken met iemand in Maashees. Op openbare grond, trottoir of plein is niet toegestaan. Ook dienen zij middels ’n vlag duidelijk te maken dat zij daar staan.

Als zich al personen op willen geven kan dit via Pieter.devos@ziggo.nl

Vermeldt je naam, je woonadres, je verkoopadres, telefoonnummer en e-mailadres. Een en ander is nodig om mij in staat te stellen verdere informatie te verspreiden. De kosten zullen weer minimaal zijn (reclame en overzichtskaartjes)

Verdere informatie zal de deelnemers toegestuurd krijgen. Of bel even 0478 – 639060.

Laten we er een dorpsfeest van maken. Heb je nog suggesties, bel/mail me gerust.

Groeten, Pieter de Vos

 


 

De Lachende Bliek”; geweldig nieuws!

 

Limburgse kampioene Helga Cornelissen geboekt voor 8 oktober 2022
Helga Cornelissen uit Oostrum is op 22 april buuttekampioen van Limburg geworden. Als Lilly de Grote stal ze in een volle schouwburg de show.
Wij zijn dat ook trots dat zij op zaterdag 8 oktober optreedt tijdens onze Lachende Bliek. Hiermee steken we vele tonpratersavonden de loef af.

 

 

 

Toen wij enkele maanden geleden haar optreden zagen wisten wij het met een, Lilly de Grote past geweldig op onze avond. Tranen met tuiten.

De kaartverkoop tijdens de Köpkesmerkt is voorspoedig gestart maar er zijn nog volop kaarten

verkrijgbaar. Nu al kopen betekent zekerheid voor een mooie avond en zekerheid voor onze eigen Bliekers.

Natuurlijk weer volop muziek waarbij wij oude Helmondse bekenden terugzien. Als Applaus, drie jongens met één accordeon zetten zij de zaal op de kop. Nu met een nieuwe act.

Heel speciaal is dat dit jaar naast een Brabants en Limburgs sausje er een onvervalste Amsterdammer zal optreden. Amsterdamse branie op een Brabants – Limburgse avond.Dit kan alleen in Maashees.

Vorig jaar is de avond om 19.30 uur van start gegaan. Op veler verzoek doen we dat dit jaar weer. Op tijd afgelopen en voor de liefhebbers volop gelegenheid om de afterparty te bezoeken.

5 tonpraters en 2 muzikaal komische acts. 

Kaartjes kosten € 17,50 en zijn verkrijgbaar door een mail te sturen naar lachendebliek@debliekers.com. Natuurlijk is het ook mogelijk om een van de organisatoren aan de jas te trekken.

Zegt het voort.

 


 

Het bijenhotel bij de vijver is af

Vorig jaar hebben Fred Rijnders en Jeroen Denissen vakkundig het frame gemaakt van degelijke eikenhouten balken, het met een groep enthousiastelingen in de ‘kuul’ geplaats en deels gevuld met verschillende materialen.

Deze week hebben zij de laatste vakken gevuld met klei zodat een heel scala van insecten, kleine zoogdieren en reptielen er zomers in kunnen nestelen en in de winter kunnen overwinteren.
Er zijn al verschillende bijen en zweefvliegen bezig met het bouwen van nestjes, ga maar eens kijken.

 

 


 

Nieuwe beheerders Gemeenschapshuis / Plein 27

Dorpsgenoten,

Zoals jullie al weten, hebben Gisela en Marius vorig jaar aangegeven te gaan stoppen met het beheer van het Gemeenschapshuis.

Gelukkig kunnen we melden dat we inmiddels nieuwe beheerders voor Plein 27 hebben gevonden.

Per 1 augustus 2022 nemen onze dorpsgenoten Marjolein Smits en Sean Bradley het stokje over van Marius en Gisela.

Om Gisela, Marius en Jenny en Sharon te bedanken en kennis te maken met Marjolein en Sean, zal er na de zomervakantie een feestavond georganiseerd worden.

Vereniging Gemeenschapshuis

 


 

Uw kind bijna 4, aanmelding Antoniusschool

 


 

Maasankertje_6_2022

 


Antoniusschool

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Het mooiste kind 

bestaat niet.

Het mooiste onderwijs

vindt u gewoon hier in  Maashees

 

De Goeijstraat 1  5823 AH  Maashees 

0478 636584 

info.antoniusschool@skov-onderwijs.nl

www.antoniusschool.nl

 

Klik hier voor meer informatie

Team Antoniusschool

Poster kernwaarden Antoniusschool